نویسنده : N0 NAME ; ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :سپاس نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :حس نوشت و کلمات کلیدی :دل نوشت و کلمات کلیدی :تلخ نوشت و کلمات کلیدی :تجربه نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :سپاس نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :تلخ نوشت و کلمات کلیدی :دل نوشت و کلمات کلیدی :تجربه نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :تلخ نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :تلخ نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :تجربه نوشت و کلمات کلیدی :حس نوشت
نویسنده : N0 NAME ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠

مشاهده یادداشت خصوصی
کلمات کلیدی :دل نوشت و کلمات کلیدی :حسرت نوشت و کلمات کلیدی :غم نوشت